Novi ponudniki subvencionirane študentske prehrane

novica je bila objavljena 29. december 2014

S 1. januarjem 2015 bodo v sistem subvencionirane študentske prehrane vstopili novi ponudniki prehrane. Vabimo vas, da si pogledate, kdo so in kaj ponujajo. Najdete jih pod zavihkom Imenik lokalov.

Študentska organizacija Slovenije

Subvencija za leto 2015

novica je bila objavljena 15. december 2014

Z letom 2015 ne bo prišlo do spremembe višine subvencije. Subvencija tako ostaja enaka višini 2,63 EUR do nadaljnega.

Študentska organizacija Slovenije

S predvpisom se izognite gneči

novica je bila objavljena 9. september 2014

Na nekaterih točkah SŠP bo od septembra dalje že možen predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2014/15. Če že imate urejen vpis na izobraževalni ustanovi, je priporočljivo, da to izkoristite in se v sistem vpišete čim prej, še preden nastane gneča na vpisnih mestih. Poleg tega bodo v času predvpisa točke SŠP tudi na nekaterih študentskih klubih po vsej Sloveniji in ne le v univerzitetnih mestih. Podatke o odpiralnem času točk SŠP najdete na spletni strani pod zavihkom točke SŠP.

S 1. 10. 2014 bo vsem študentom, ki ne bodo izkazovali upravičenosti do subvencij za naslednje obdobje, onemogočeno koriščenje subvencije, dokler ne bodo ponovno izkazali upravičenosti. Ker sistem deluje avtomasko, ne bo možno koriščenje subvencij, tudi tistih, ki vam bi morebiti še ostale neizkoriščene. Preostale subvencije, ki vam bodo ostale iz meseca avgusta in septembra boste lahko koristili šele, ko boste izkazali upravičenost – uredili ponovno aktivacijo statusa z ustreznimi dokumenti.

Postopek prijave najdete na spletni strani v elektronski brošuri najpogostejša vprašanja študentov.

Da bi se izognili gneči in nepotrebnemu čakanju, vam še enkrat priporočamo, da se v sistem za novo študijsko leto vpišete čim prej.


Študentska organizacija Slovenije

Javni razpis za izbiro ponudnikov SŠP

novica je bila objavljena 21. julij 2014

Izšel je Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016. Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh:

MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1005

ŠOULJ:
http://www.sou-lj.si/en/prehrana/razpis-za-ponudnike.html

ŠOUM:
http://www.soum.si/sl-SI/Content/Details/99

ŠOUP:
http://soup.si/sl/prehrana

Študentska organizacija Slovenije

Unovčevanje med 15. julijem in 15. avgustom

novica je bila objavljena 9. julij 2014

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ bo v Sistemu subvencionirane študentske prehrane letos znova onemogočeno unovčevanje subvencij od 15. julija do vključno 15. avgusta.

Študentska organizacija Slovenije

  • Subvencionirana študentska prehrana • © 2010 - Margento storitve • vse pravice pridržane