Novi ponudniki

novica je bila objavljena 30. december 2015

S 1. januarjem 2016 bodo v sistem subvencionirane študentske prehrane vstopili novi ponudniki prehrane. Vabimo vas, da si pogledate, kdo so in kaj ponujajo. Najdete jih pod zavihkom Imenik lokalov.

Študentska organizacija Slovenije

Subvencija za leto 2016

novica je bila objavljena 28. december 2015

Z letom 2016 ne bo prišlo do spremembe višine subvencije. Subvencija tako ostaja enaka višini 2,63 EUR do nadaljnega.

Študentska organizacija Slovenije

S predvpisom se izognite gneči

novica je bila objavljena 15. september 2015

Na nekaterih točkah SŠP je od septembra dalje že možen predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2015/16. Če že imate urejen vpis na izobraževalni ustanovi, je priporočljivo, da to izkoristite in se v sistem vpišete čim prej, še preden nastane gneča na vpisnih mestih. Poleg tega bodo v času predvpisa točke SŠP tudi na nekaterih študentskih klubih po vsej Sloveniji in ne le v univerzitetnih mestih. Podatke o odpiralnem času točk SŠP najdete na spletni strani pod zavihkom točke SŠP.

S 1. 10. 2015 bo vsem študentom, ki ne bodo izkazovali upravičenosti do subvencij za naslednje obdobje, onemogočeno koriščenje subvencije, dokler ne bodo ponovno izkazali upravičenosti. Ker sistem deluje avtomasko, ne bo možno koriščenje subvencij, tudi tistih, ki vam bi morebiti še ostale neizkoriščene. Preostale subvencije, ki vam bodo ostale iz meseca avgusta in septembra boste lahko koristili šele, ko boste izkazali upravičenost – uredili ponovno aktivacijo statusa z ustreznimi dokumenti.

Postopek prijave najdete na spletni strani v elektronski brošuri najpogostejša vprašanja študentov.

Da bi se izognili gneči in nepotrebnemu čakanju, vam še enkrat priporočamo, da se v sistem za novo študijsko leto vpišete čim prej.


Študentska organizacija Slovenije

Javni razpis za izbiro ponudnikov SŠP

novica je bila objavljena 10. avgust 2015

Izteka se rok za prijavo ponudnikov na Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016.

Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh:

MDDSZ:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1005

ŠOULJ:
http://www.sou-lj.si/en/prehrana/razpis-za-ponudnike.html

ŠOUM:
http://www.soum.si/sl-SI/Content/Details/99

ŠOUP:
http://soup.si/sl/prehrana

Študentska organizacija Slovenije

Unovčevanje med 15. julijem in 15. avgustom

novica je bila objavljena 9. julij 2015

Od 15. julija do vključno 15. avgusta bo onemogočeno koriščenje subvencionirane študentske prehrane.

Študentska organizacija Slovenije

  • Subvencionirana študentska prehrana • © 2010 - Margento storitve • vse pravice pridržane