Pogoji poslovanja SMS

 1. Splošne določbe

  Pogoji uporabe SMS storitve Študentske ugodnosti info (v nadaljevanju Pogoji) so Pogoji poslovanja SMS storitve Študentske ugodnosti info, ki jo izvaja Imovation d.o.o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi Storitev). Uporabniki morajo pri uporabi storitve upoštevati navodila Ponudnika storitve. Uporaba Storitve je namenjena članom Študentskih ugodnosti, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ugodnosti.info ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.
 1. Definicije

  Ponudnik storitve je Imovation d.o.o., ki trži Storitev. Študentske ugodnosti so bonusni program Imovation d.o.o., v katerem ponudniki študentske prehrane – partnerji programa, nagrajujejo študente za obisk v njihovih lokalih.

  Storitev je podajanje informacije o številu že zbranih izkoriščenih subvencij subvencionirane študentske prehrane članov Študentskih ugodnosti v lokalih partnerjev Študentskih ugodnosti - obiskih, in številu izkoriščenih subvencij , potrebnih za nagrado.

Ponudniki poti so mobilni operaterji, ki ponujajo naročniška in predplačniška razmerja uporabnikom mobilnih telefonov.

Uporabnik Storitve je vsaka fizična oseba – upravičenec do subvencionirane študentske prehrane – član Študentskih ugodnosti, ki za identifikacijo v sistemu subvencionirane študentske prehrane uporablja mobilni telefon, in se hkrati strinja s Pogoji.

Partnerji Študentskih ugodnosti (v nadaljevanju: partnerji) so ponudniki subvencionirane študentske prehrane, ki so s podpisom pogodbe pristopili k partnerstvu v Študentskih ugodnostih in uporabnikom nudijo s strani partnerjev določene ugodnosti po pravilih, ki jih določijo partnerji.

 1. Opis storitve

  Storitev obsega podajanje informacije o številu že zbranih izkoriščenih subvencij subvencionirane študentske prehran članov Študentskih ugodnosti v lokalih partnerjev Študentskih ugodnosti. Uporabnik na zahtevo prejme povratno SMS sporočilo z naslednjimi podatki:
 • število izkoriščenih subvencij v enem ali več lokalih posameznih partnerjev Študentskih ugodnosti. Uporabnik mora imeti za prikaz pri partnerju unovčeno vsaj 1 subvencijo.
 • Število izkoriščenih subvencij v enem ali več lokalih posameznih partnerjev Študentskih ugodnosti, ki je potrebno za dosego nagrade, ki jo podeljuje partner. Uporabnik mora imeti za prikaz pri partnerju unovčeno vsaj 1 subvencijo.


Uporabnik mora zahtevo za storitev poslati z MSISDN številke, ki jo ima registrirano kot identifikacijsko sredstvo v programu Študentske ugodnosti.


3.1. Uporabniki storitve

Storitev lahko uporabljajo vsi člani Študentskih ugodnosti, uporabniki Telekoma Slovenije, Izimobila, A1 Slovenija, Bob-a, in Telemacha  (v nadaljevanju: Uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo Ponudnika poti.

3.2. Uporaba Storitve

Zahtevek za informacijo Storitve mora vsebovati Ključno besedo: »SU INFO«.
Primer: Uporabnika zanima koliko obiskov je zbral oziroma koliko subvencij je koristil v lokalih partnerjev. Uporabnik pošlje SMS z vsebino »SU INFO« na 1808. Uporabnik prejme povratni SMS, ki vsebuje podatke, navedene v točki 2. teh splošnih pogojev, npr. Pošiljatelj: SU INFO »Picanto 7/10 Ajda 6/11«

V sporočilu je naveden lokal partnerja programa ali ime za skupino lokalov partnerja programa, število izkoriščenih  subvencij v lokalu ali skupini lokalov partnerja programa, in število izkoriščenih subvencij, potrebnih za nagrado. V sporočilu je navedeno največ deset lokalov ali skupin lokalov partnerjev programa. Dolžina sporočila je omejena na 160 znakov, tako da je mogoče, da uporabnik ne bo prejel informacije o koriščenju subvencij v vseh lokalih partnerjev. V takem primeru bo sporočilo vsebovalo podatke za lokale, v katerih je študent koristil največ subvencij (izkoriščene subvencije se pri dosegi nagrade štejejo od števila nič). V kolikor je zahteva poslana z MSISDN številke telefona, ki ni registriran kot identifikacijsko sredstvo v programu Študentskih ugodnosti, pošiljatelj prejme sporočilo »V program Studentske ugodnosti se niste prijavili, zato ni podatkov o uporabniku. Za prijavo posljite SU na stevilko 1808.«.

3.3. Strinjanje s Pogoji in navodili za uporabo SMS storitve Študentske ugodnosti info in izbris iz zbirke uporabnikov te storitve

Za uporabo storitve mora uporabnik najprej obvestiti sistem s sporočilom SU INFO DA na številko 1808, da soglaša s pogoji storitve, zapisanimi na www.ugodnosti.info. To pomeni, da po prvem povpraševanju uporabnik dobi sporočilo: „Ce se strinjate s pogoji uporabe, objavljenimi na www.ugodnosti.info, in ceno posamezne zahtevane informacije 0,09 eur z vstetim DDV, odgovorite z »SU INFO DA«". To sporočilo je za uporabnika brezplačno. Šele po poslanem odgovoru »SU INFO DA« uporabnik dobi zahtevane informacije. Uporabnik storitve pridobiva informacije samo na svojo zahtevo. Sistem ne uporablja zbirke telefonskih številk za kakršnokoli drugo rabo, prav tako se na številke brez zahteve ne pošlje nobena neželena informacija. Zahtevo za izbris svoje telefonske številke iz zbirke telefonskih številk lahko uporabnik poda tako, da pošlje SMS z vsebino: »SU INFO ODJAVA« na številko 1808. SMS plača uporabnik sam, po veljavnem ceniku Ponudnika poti.

Uporabnik v potrditev odjave prejme brezplačno sporočilo: »Vasa zahteva je bila sprejeta. Uspesno ste se odjavili od storitve SU INFO.«

Izbris se bo uredil v roku 24 ur, če bo poslan na delavnik. Dopuščamo možnost, da bo SMS, ki bo poslan v petek ali dan pred prazniki, urejen po zaključku vikenda oziroma po poteku praznikov.

3.4. Starost in odgovornost

Za uporabo Storitev ni starostnih omejitev.

3.5. Plačilo Storitve

Storitev ni brezplačna. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku Ponudnika poti. Cena storitve SMS storitve Študentske ugodnosti info je 0,09€ (z DDV) za dohodno SMS sporočilo. Dohodna sistemska sporočila (potrditev pravil in pogojev uporabe SMS storitve Študentske ugodnosti info, potrdilo o prijavi v sistem, odjavi iz sistema ali če storitev ni na voljo) so brezplačna.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

  Ponudnik storitev se zavezuje, da bo s podatki Uporabnikov upravljal skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
 1. Omejitev odgovornosti

  Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da sistem pošiljanja SMS sporočil ni absolutno zanesljiv način pošiljanja sporočil in ne bo postavljal nobenih zahtev v zvezi s tem. Informacije Storitve so informativne narave in lahko odstopajo od dejanskih dogodkov. Ponudnik storitev izrecno zavrača kakršno koli jamstvo za zanesljivost in točnost posredovanih informacij in za delovanje Storitve. Ponudnik storitve omejuje svojo odgovornost za škodo v maksimalnem, zakonskem obsegu. V nobenem primeru Ponudnik storitve ni odgovoren za kakršno koli škodo (vključno za škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugo premoženjsko in nepremoženjsko škodo), ki izvira iz uporabe, nemožnosti uporabe, nezanesljivosti ali netočnosti podatkov Storitve.
 1. Reklamacije

  Ponudnik storitev Uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč elektronske pošte: podpora@imovation.si

  Vse reklamacije uporabnikov, ki se nanašajo na Storitev rešuje Ponudnik storitve. Reklamacije, ki se nanašajo na Ponudnika poti pa rešuje Ponudnik poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo Ponudnika poti, le-ta pa reklamacije rešuje skladno s svojimi reklamacijskimi postopki.
 1. Splošno

  Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje Storitve, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.ugodnosti.info in v teh Pogojih. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo Storitev in v Pogojih.

 

Ljubljana, 1. 2. 2012