Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Na podlagi ZSŠP (ZUPŠ, UL RS, št. 54/22) ŠOS za namene ugotavljanja upravičenosti do študentske prehrane pridobiva podatke o stusu študenta od MIZŠ. Če se vam v profilu izpiše status “V preverjanju“, ste ob vpisu podali napačne podatke ali pa je napaka na strani MIZŠ. V teh primeru predlagamo, da preverite, če so vaši podatki pravilni (EMŠO), in se v primeru, da so, obrnite na svojo izobraževalno ustanovo.

 

Osebni profil študentu omogoča pregled vseh unovčenih subvencij in je osnova za koriščenje subvencij z aplikacijo. Osebni profil ni pogoj za unovčevanje subvencij s telefonom in brezkontaktno kartico.

Za aktivacijo osebnega profila je potrebno:
- ob prvem vpisu med kontaktne podatke vpisati mail
- se vpisati z uporabniškim imenom (mail, ki ste ga vpisali ob prvem vpisu) in geslom (ste ga prejeli po elektronski pošti)

Brez maila vstop v osebni profil ni mogoč. Če ga ob vpisu niste vpisali, se obrnite na enega izmed kontaktov, ki so navedeni:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - o nas
- na dnu spletne strani www.studentska-prehrana.si

Status “Neaktiven“ pomeni, da si med prehodom dveh študijskih let (med 30.9. in 1.10.) nisi podaljšal upravičenosti do subvencij. To lahko storiš na dva načina:
1.  V aplikaciji v osebnem profilu označite “Dovoli podaljšanje“
2.  V svojem osebnem profilu na spletni strani www.studentska-prehrana.si označite “Dovoli podaljšanje“

Pomeni, da imaš urejeno vse potrebno in da lahko nemoteno koristiš subvencije.

Pomeni, da smo v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane smo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmenjali podatke o upravičencih. Iz podatkov izhaja, da nisi upravičenec do subvencionirane študentske prehrane.

Definicija upravičencev:

"Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji." 

Če meniš, da si kljub opozorilu upravičenec, se obrni na enega izmed kontaktov, ki so navedeni:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.si

Pomeni, da smo v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane smo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport izmenjali podatke o upravičencih. Iz podatkov izhaja, da nisi upravičenec do subvencionirane študentske prehrane.

Definicija upravičencev:
"Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji." 

Če meniš, da si kljub opozorilu upravičenec, se obrni na enega izmed kontaktov, ki so navedeni:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.si

Postopek vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane je sledeč: Najprej preko spletne strani opraviš spletno prijavo vpišeš vse potrebne podatke, prebereš splošne pogoje ter vse skupaj potrdiš s klikom na »Nadaljuj«. Predlagamo vpis maila, ki je osnova za vpis v osebni profil uporabnika in možnost koriščenja subvencij z mobilno aplikacijo ter podaljšanja pravice v novem študijskem letu. Ni pa pogoj za koriščenje subvencij z mobilnim telefonom ali brezkontaktno kartico.
Če nisi vpisal maila, si zapišeš si številko prijavnice, ki se izpiše v zgornjem delu vpisnega obrazca in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu, OSEBNO zglasiš na najbližji
Točki SŠP. S seboj prineseš osebni dokument s fotografijo in telefon. Registracijo v sistem subvencionirane študentske prehrane lahko uredi samo referent na točki SŠP in ni možna preko interneta ali pošte.
Z referentom na točki SŠP bosta nato preverila točnost vpisanih podatkov. Izbral boš tudi sredstvo, s katerim se boš identificiral pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane, to je telefon (telefonska številka – brezplačno ali uporaba
mobilne aplikacije) ali sim kartica (brezkontaktna čip kartica – doplačilo 15 evrov).

Podaljšanje upravičenost do subvencij lahko opraviš preko aplikacije SŠP ali preko spletne strani www.studentska-prehrana.si, v svojem osebnem profilu, s potrditvijo, da želiš tudi v prihajajočem letu koristiti pravico do SŠP. 

Oba načina:
1.  V aplikaciji v osebnem profilu označite “
Dovoli podaljšanje
2.  V svojem osebnem profilu na spletni strani www.studentska-prehrana.si označite “
Dovoli podaljšanje

Za osebni profil potrebuješ uporabniško ime (tvoj mail, ki si ga podal ob prvem vpisu v sistem) in geslo, ki si si ga določil sam.

Če nimaš ustvarjenega osebnega profila se obrni na enega izmed kontaktov, ki so navedeni:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.s

Ko se vpišeš v sistem subvencionirane študentske prehrane na eni od točk SŠP, na mail prejmeš začasno geslo. Uporabniško ime je tvoj mail, ki si ga vpisal ob prijavi v sistem.
Osebni profil študentu omogoča pregled vseh unovčenih subvencij in je osnova za koriščenje subvencij z aplikacijo. Osebni profil ni pogoj za unovčevanje subvencij s telefonom in brezkontaktno kartico.
Za aktivacijo osebnega profila je potrebno
ob prvem vpisu med kontaktne podatke vpisati mail.
Brez maila vstop v osebni profil ni mogoč. Če ga ob vpisu niste vpisali, se obrnite na enega izmed kontaktov, ki so navedeni:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - o nas
- na dnu spletne strani www.studentska-prehrana.si

 

Za pridobitev brezkontaktne čip kartice se čaka največ 5 delovnih dni, kar pomeni, da se moraš v roku 5 dni (najbolje peti dan) od vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane, osebno zglasiti na točki SŠP, kjer boš prevzel čip kartico. Brezkontaktno čip kartico za identifikacijo prevzameš osebno na tisti točki SŠP, kjer si se registriral v sistem oziroma po dogovoru. Ko kartico prevzameš, lahko koristiš subvencionirano študentsko prehrano, ki ti kot študentu pripada.

Na dan lahko koristiš dve subvenciji, med koriščenjem ene in druge pa morajo preteči vsaj 4 ure.

Upravičenci so ponudniku subvencionirane študentske prehrane na njegovo zahtevo dolžni izkazati svojo istovetnost s predložitvijo javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo izda državni organ, ali javne listine o statusu študenta s fotografijo, ki je izdana v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ali zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje. Te so:
- osebna izkaznica,
- potna listina,
- obmejna prepustnica,
- vozniško dovoljenje,
- orožni list,
- potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
- študentska izkaznica s fotografijo,

- digitalna študentska izkaznica (Studo).

Vsak mesec prejmeš toliko subvencij, kot je delovnih dni v mescu. Neporabljene subvencije se ti prenesejo iz preteklega in predpreteklega mesca.

Subvencijo lahko koristš pri katerem-koli ponudniku subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji, ne glede na kraj študija. Seznam lokalov se nahaja pod zavihkom Imenik lokalov.

Študent, ki je starš, je mesečno upravičen do dodatnih 10 subvencioniranih obrokov. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od staršev. Zadeve o posebnem statusu se uredi na eni od točk SŠP, kamor je potrebno prines ustrezna dokazila.

Študenti s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti, so tudi upravičeni do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov. Zadeve je potrebno urediti z ustreznimi dokazili. Če gre za težko oziroma težjo funkcionalno prizadetost osebe (gibalno ovirana oseba, slepi, gluhi,...), potem so upravičeni do dodatnih 10 subvencij na mesec.
To se izkazuje:
- z odločbo ZPIZ (izkazuje določen procent invalidnosti)

Lahko pa se izkazuje tudi z odločbo centra za socialno delo, da je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, vendar mora biti iz odločbe jasno razvidno, da gre za zgoraj omenjeno oviranost. V koliko to ni razvidno mora predložiti odločbo ZPIZ.

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada vsaj 2 dl pitne vode.

Ob plačilu subvencionirane prehrane ter identifikacijo s klicem na številko 1808 (za uporabnike T-2 in HoT Mobil 080 1808) NE plačaš nobene provizije mobilnemu operaterju ali družbi, ki je vzpostavila sistem subvencionirane prehrane.

Študent, ki ima slovensko državljanstvo in študira v tujini, v Sloveniji ne more koristiti subvencionirane prehrane, saj v Sloveniji nima statusa študenta. Pravico do subvencionirane študentske prehrane lahko koristi v tujini, kjer opravlja študij. Medtem ko tuj študent, ki opravlja študij v Sloveniji, lahko koristi subvencionirano prehrano, saj ima v času svojega študija pri nas status študenta.

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed in vsaj dva hoda (obvezno solata in izbira med sadjem ali juho). Ob obroku študentu pripada še 2dl vode.

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Koriščenje subvencij je možno od 7. do 22. ure vse dni v letu.

Za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študent uporablja samo en medij – telefon ali brezkontaktno čip kartico.

Če uporabljaš telefon, je subvencijo mogoče koristiti na dva načina:

- klic na brezplačno številko 1808 (za uporabnike T-2 in HoT Mobil 080 1808)

- uporaba aplikacije (potrebna je prijava z uporabniškim imenom in geslom)

- osebna izkaznica,
- potna listina,
- obmejna prepustnica,
- vozniško dovoljenje,
- orožni list,
- potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
- študentska izkaznica s fotografijo
- digitalna študentska izkaznica (Studo).

V primeru izgube ali pozabljenega gesla, urediš nastalo situacijo s klikom na “Prijava“ in “Si pozabil geslo“.

V primeru izgube brezkontaktne čip kartice, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP (s seboj moraš imeti osebni dokument s fotografijo), kjer ti v sistemu deaktivirajo prejšnjo kartico in ti naročijo novo. Ker je nanjo potrebno čakati tudi do 5 dni, v tem času žal ne moreš koristiti subvencionirane študentske prehrane. Novo brezkontaktno čip kartico nato osebno prevzameš na točki SŠP, kjer si naročil novo kartico oziroma po dogovoru. Ko ti kartico prevzameš, lahko naprej normalno koristiš subvencionirano študentsko prehrano, ki ti kot študentu pripada.

Če izgubiš številko prijavnice, ki si jo izpolnil na spletni strani, moraš opraviti nov elektronski vpis (dokler se na točki SŠP ne registriraš v sistem subvencionirane študentske prehrane, je številka prijavnice brezpomenska). Z novo številko prijavnice se nato osebno zglasiš na eni od točk SŠP, kamor prineseš tudi potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, osebni dokument s fotografijo in telefon. Zato priporočamo, da ob vpisu podate svoj pravi mail, ker boste številko prijavnice prejeli na mail.

V primeru zavrnitve subvencije s strani gostinca se sproži mehanizem zadržane subvencije.  Od časa, ko gostinec študentu zavrne koriščenje subvencije, pa do preteka 4 ur, študent ni upravičen do koriščenja subvencionirane študentske prehrane. Šele po preteku 4 ur lahko ponovno koristi subvencionirano študentsko prehrano. Možnost t.i. “zadržane subvencije“ je bila uvedena zaradi nejasnosti pri zavrnitvah določenih subvencij s strani gostincev in zaradi preprečevanja zlorab s strani neupravičenih uporabnikov.

V primeru neupravičeno zavrnjene subvencije s strani ponudnika je študent upravičen do subvencioniranega obroka.

V primeru, da zamenjaš svoj elektronski naslov, s katerim si se vpisal v sistem subvencionirane študentske prehrane, se moraš osebno z osebnim dokumentom s fotografijo zglasiti na eni od točk SŠP ali pisati na enega izmed kontaktov:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.si

Če bi želel telefon kot identifikacijsko sredstvo zamenjati z brezkontaktno čip kartico, se telefon izklopi takoj, ko študent naroči brezkontaktno čip kartico. Ker je nanjo potrebno čakati tudi do 5 dni, v tem času ne moreš koristiti subvencionirane študentske prehrane. Brezkontaktna čip kartica pa je aktivna takoj ob izdaji.
Če pa zamenjaš brezkontaktno čip kartico za identifikacijo s telefonom, ti na točki SŠP deaktivirajo kartico in aktivirajo telefonsko številko, tako da lahko takoj koristiš subvencionirano študentsko prehrano.

Če obdržiš isto telefonsko številko, s katero se na točki SŠP registriraš v sistem subvencionirane študentske prehrane, zamenjava operaterja (oziroma SIM kartice) ne vpliva na identifikacijo pri koriščenju subvencije in ni potrebno spreminjati ničesar, saj je koriščenje subvencij vezano na telefonsko številko. Če pa z menjavo operaterja zamenjaš tudi obstoječo telefonsko številko, se moraš ponovno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer v sistemu subvencionirane študentske prehrane registrirajo novo telefonsko številko.

Če zamenjaš svojo telefonsko številko (sistem je vezan na SIM kartico), s katero si se registriral v sistem subvencionirane študentske prehrane, se moraš ponovno osebno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer te v sistemu registrirajo z novo telefonsko številko (s katero se lahko nato še naprej identificiraš pri koriščenju subvencije). Če pa zamenjaš samo telefon, to ne vpliva na tvojo identifikacijo in lahko še naprej normalno koristiš subvencijo, ki ti kot študentu pripada.

Če je pri vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane na spletni strani prišlo do zapisa napačnih podatkov, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP ali pisati na enega izmed kontaktov:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.si

- Subvencionirana študentska prehrana se lahko nudi le med 7.00 in 22.00 uro.
- Študent lahko unovči dve subvenciji na dan. 
- Študent na mesec prejme toliko subvencij, koliko je delovnih dni v mesecu.

V skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane smo z ministrstvom izmenjali podatke o upravičencih. Iz podatkov izhaja, da nisi upravičenec do subvencionirane študentske prehrane.

Definicija upravičencev:

"Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Če meniš, da si kljub opozorilu upravičenec, se obrni na enega izmed kontaktov, ki so navedeni:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.si

 

V skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane smo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmenjali podatke o upravičencih. Iz podatkov izhaja, da niste upravičenec do subvencionirane študentke prehrane.

Definicija upravičencev:

"Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji." 

Če menite, da ste kljub opozorilu upravičenec, se zglasite na najbljižji točki SŠP ali pišite na enega izmed kontaktov:
- v aplikaciji - Pomoč in podpora - O nas
- na dnu spletni strani www.studentska-prehrana.si

Za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android, smo omogočili nov način koriščenja subvencij z uporabo brezstične tehnologije NFC. V nastavitvah aplikacije “Študentska prehrana” omogočite uporabo NFC tako, da označite možnost “Identifikacija z NFC”.

V primeru uporabe NFC, je način prislanjanja mobilne naprave na terminal drugačen od zvočne identifikacije. Več v videu:  https://www.youtube.com/watch?v=elP1bnKOsYM. 

Na voljo je uradna aplikacija Študentska organizacija Slovenije - ŠOS za Android in iOS, ki vam ponuja vse kar morate vedeti o študentski prehrani:
- seznam vseh restavracij in njihovih odpiralnih časov
- seznam menijev
- vrednost obrokov in doplačil
- dodajanje restavracij med priljubljene
- vpogled v osebni profil
- seznam točk subvencionirane študentske prehrane

Prav tako lahko s pomočjo aplikacije koristite subvencije.

Za koriščenje suvencij s pomočjo aplikacije se je potrebno vpisati v profil uporabnika. Uporabniško ime je mail, ki si ga podal ob vpisu v sistem, geslo si ob aktivaciji določiš sam. 

Naprava je avtomatsko zaklenjena, saj sistem zaradi varnostnih razlogov, oziroma zaradi potencialnih zlorab, omogoča uporabo samo ene naprave. Prosim, da na mail prehrana@studentska-org.si sporočite številko naprave, s katero želite v bodoče koristiti študentsko prehrano, da vam jo odblokiramo. Številko najdete pod zavihkom “Pomoč in podpora“ - “O aplikaciji“.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na zgornje kontakte ali pošljite elektronsko sporočilo na   prehrana@studentska-org.si

Za vprašanja v povezavi z oglaševanjem pošljite sporočilo na   oglasevanje.prehrana@studentska-org.si

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih